U bevindt zich hier: Vrijwillige Inzet | Vrijwilligers | Financiën (vergoedingen en verzekeringen)

Verzekeringen en onkosten

 
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet informeert en adviseert u graag als het gaat om allerlei praktische zaken rond vrijwilligerswerk  

Wat mag, kan en móet

 

 

Onkostenvergoeding

 

De vrijwilligersorganisatie waarbij u werkt mag de onkosten die u voor uw vrijwilligerswerk maakt, vergoeden. Mág, vrijwilligersorganisaties zijn dit níet wettelijk verplicht. U moet dan wel kunnen aantonen dat u deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. Daarbij kunt u denken aan:


• kosten voor kopiëren en telefoneren;

• reiskosten; deze worden meestal vergoed op basis van kosten openbaar vervoer;

• eventueel autokilometers; meestal met een bedrag ergens tussen de 0,18 en 0,29 cent per kilometer;

• eten en drinken wordt meestal niet vergoed, alleen als het gaat om een kortdurende, heel intensieve activiteit.

 

De vrijwilligersvergoeding die u ontvangt is vrijgesteld van belasting- en premieheffing. Dat wil zeggen, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. U mag bijvoorbeeld niet meer dan  4,50 per uur (vanaf 23 jaar), 150,- euro per maand (1500,- euro per jaar) aan vergoeding ontvangen. Het tarief mag niet ‘marktconform’ zijn en het mag niet gaan om beroepsmatige activiteiten die u voor een lager tarief uitvoert.

 

Laat u daarom goed informeren. Bij de Belastingdienst leest u over de actuele stand van zaken Belastingdienst - vrijwilligersvergoedingen  of tel. 0800-0543. Maak hier vervolgens duidelijke afspraken over en leg deze eventueel vast in een vrijwilligersovereenkomst.

 

 

Verzekeringen

 

Ook tijdens uw werk als vrijwilliger kunt u – natuurlijk ongewild – een ongeval krijgen of wellicht schade berokkenen bij een derde. Alle vrijwilligers in Westland, ongeacht leeftijd en ongeacht het aantal uren dat ze worden ingezet, zijn verzekerd via gemeente Westland tegen schade en ongeval. Zélfs bij eenmalige activiteiten.

De gemeente Westland en de deelgemeente Hoek van Holland hebben een aparte vrijwilligersverzekeringen afgesloten, met eigen polissen en voorwaarden. Kijk voor meer informatie bij gemeente Westland. Laat u dus goed informeren, maak hier duidelijke afspraken over en leg het eventueel vast in een vrijwilligersovereenkomst.

 

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws