U bevindt zich hier: Vrijwillige Inzet | Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

 
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet heeft de expertise van een veelzijdige welzijns- en vrijwilligersorganisatie en treedt op als ‘stagemakelaar’ bij maatschappelijke stages.  

Wat is een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is een vorm van vrijwilligerswerk voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat je je inzet voor een maatschappelijke organisatie zonder dat je er geld voor krijgt. Een maatschappelijke organisatie zet zich in voor groepen mensen in de samenleving en heeft niet als doel om winst te maken. Vaak zijn dit stichtingen of verenigingen. Bekijk hier ons filmpje over maatschappelijke stage: https://youtu.be/G0M8gHEVwRc 


Gemeente Westland faciliteert

Vanaf het schooljaar 2017/2018 zijn alle middelbare scholen weer aan de slag gegaan met de maatschappelijke stage. De verplichte maatschappelijke stage is door de Rijksoverheid afgeschaft. Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen hierdoor geen gelden meer van het Rijk om de maatschappelijke stage te organiseren. De gemeente Westland hecht grote waarde aan het voortbestaan van de maatschappelijke stage en stelt middelen beschikbaar aan scholen voor de organisatie van de maatschappelijke stages.

 

Vitis Welzijn bemiddelt en ondersteunt

Vitis Welzijn is door de gemeente Westland gevraagd om te bemiddelen bij het vinden van stages door leerlingen. Hiervoor is een stagebank ingericht, als onderdeel van onze website www.westlandvoorelkaar.nl. Verder ondersteunt Vitis Welzijn scholen bij de uitvoering van de maatschappelijke stages.

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws