U bevindt zich hier: Vitis | Organisatie | De organisatie | Raad van Toezicht van Vitis Welzijn

Raad van Toezicht van Vitis Welzijn

 
Vitis Welzijn is een stichting met een Raad van Toezicht.  

Beleid en praktijk

 

 

De Raad van Toezicht van Vitis Welzijn telt vijf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de organisatie en het bestuur en stelt plannen en verslagen vast, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting, jaarrekening of de toekomstvisie van Vitis Welzijn.

 

 

 

Samenstelling en bereikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht

 

 

 

 

De toezichthouders worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal acht jaar in het totaal. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

• De heer L. Boellaard (voorzitter);
• De heer B.F. Assies (algemeen lid);
• De heer M. Elema (algemeen lid);
• Mevrouw M.R. van Baalen (algemeen lid)
• Mevrouw K. Bouchtaoui (algemeen lid);
• De heer C. van Dalen (algemeen lid).

De toezichthouders zijn te bereiken via het secretariaat van Vitis Welzijn 0174 – 630358 of per e-mail raadvantoezicht@vitiswelzijn.nl.

 

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws