U bevindt zich hier: Vitis | Organisatie | De organisatie | Raad van Toezicht van Vitis Welzijn

Raad van Toezicht van Vitis Welzijn

 
Vitis Welzijn is een stichting met een Raad van Toezicht.  

Beleid en praktijk

 

De Raad van Toezicht van Vitis Welzijn telt vijf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de organisatie en het bestuur en stelt plannen en verslagen vast, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting, jaarrekening of de toekomstvisie van Vitis Welzijn.

 

Samenstelling en bereikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht

 

De toezichthouders worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal acht jaar in het totaal. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

• De heer L. Boellaard (voorzitter);
• De heer B.F. Assies (algemeen lid);
• De heer A.J. van den Berg (algemeen lid);
• De heer M. Elema (algemeen lid);
• Mevrouw M.R. van Baalen (algemeen lid).

De toezichthouders zijn te bereiken via het secretariaat van Vitis Welzijn 0174 – 630358 of per mail raadvantoezicht@vitiswelzijn.nl.

Deelnemers Val op, Val af bego... 2-feb-2018    Het startsein voor de vierde editie van Val op, Val af is ge... Lees verder 
  Meer nieuws