U bevindt zich hier: Vacatures | Lid van de Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 
 

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De stichting zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de inzet van de bijna 1.200 vrijwilligers. De Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in deze maatschappelijke taak.

 


Wij zoeken een bevlogen kandidaat, die affiniteit heeft met de doelstellingen en het werkgebied van Vitis,
voor de functie van


lid van de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen inclusief de voorzitter en vergadert ca. 5 tot 6 keer per jaar in de avonduren. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten waarvoor de leden van de Raad van Toezicht worden uitgenodigd.

Samenstelling
De Raad hecht aan een samenstelling waarbij sprake is van spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, hrm- organisatorische, marketing/sales of juridische deskundigheid met kennis uit het bedrijfsleven, (semi) publieke sector, branche zorg en welzijn of politiek bestuurlijke disciplines/achtergronden.

Profiel
Alle leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende profieleisen:
• sterke affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van Vitis Welzijn;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief;
• vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
• het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken;
• het analytisch vermogen om met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt;
• proactieve houding;
• het vermogen, de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid en het functioneren van het bestuur te toetsen;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, en in toezichthoudende taak;
• het vermogen om het toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie;
• inzicht in de eisen die uit hoofde van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie gesteld worden;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• voldoende beschikbaarheid.

Een Raad van Toezicht kan verschillende Cie’s instellen.
De meest voorkomende zijn:
• Een selectie- en benoemingen Cie
• Een audit Cie
• Een remuneratie Cie


Eventuele aanstelling bij Vitis vindt plaats onder de voorwaarde dat u beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijgt u vergoed.

Voor overige vragen kunt u contact  opnemen met mevrouw S. Vollebregt, directeur-bestuurder, 0174 – 630358 of s.vollebregt@vitiswelzijn.nl. Belangstelling voor deze functie kunt u tot 15 december 2017 kenbaar maken door uw motivatie voorzien van een complete CV per mail te sturen aan: pz@vitiswelzijn.nl

Twee Westlandse stichtingen di... 12-dec-2017    Jaarlijks worden de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen uit... Lees verder 
  Meer nieuws