U bevindt zich hier: Mantelzorg | Werk en mantelzorg

Werk en mantelzorg

 
De balans vinden tussen werk, privé en mantelzorg kan een goede uitdaging zijn. Is uw werkgever op de hoogte van de mantelzorgtaken die u uitvoert? En uw collega’s? De eerste stap is het bespreekbaar maken van wat u doet als mantelzorger.  

Werk en mantelzorg
Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld! Gemiddeld 1 op de 5 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit volgens werk en mantelzorg. Voorkom uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zet u in voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Start met het bespreekbaar maken van dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer.

Werknemer

De balans vinden tussen werk, privé en mantelzorg kan een uitdaging zijn. Is uw werkgever op de hoogte van de mantelzorgtaken die u uitvoert? En uw collega’s? De eerste stap is het bespreekbaar maken van wat u doet als mantelzorger.
Daarnaast zijn er verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken, zie onderstaand. We raden u aan om uw eigen cao te raadplegen over de wijze waarop hier binnen uw werksector vorm aan is gegeven. Uw eigen cao is leidend.

Kortdurend zorgverlof
Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En u bent gezien de concrete omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven.
Meer informatie over kortdurend zorgverlof; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen

Langdurend zorgverlof
Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is,  langere tijd ziek is of hulpbehoevend is, heeft u recht op langdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.
Meer informatie langdurig zorgverlof; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen

Calamiteitenverlof
Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Wet Flexibel Werken
De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht op flexibel werken. Werknemers kunnen een verzoek indienen bij de werkgever om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen. Flexibel werken is een gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zouden namelijk graag thuiswerken of flexibele werktijden hanteren. Met deze flexibiliteit kunnen zij werk en privé beter combineren, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen of mantelzorg te verlenen aan een naaste. Werknemers kunnen dit nu makkelijker regelen dankzij de Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2016. Sindsdien kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor aanpassing van de arbeidsduur, maar ook voor de werktijden en arbeidsplaats. 

Werkgever

Kent u de mantelzorgers binnen uw organisatie? Wat kunt u voor hen betekenen? Voorkom uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zet u in voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Start met het bespreekbaar maken van dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer. Een mantelzorgvriendelijke organisatie levert winst op voor de werkgever én de werkende mantelzorger.

Kijk op de website van werk en mantelzorg welke stappen u kunt ondernemen om mantelzorg vriendelijk te werken.


Het expertisecentrum Vitis Mantelzorg wil hierin graag kosteloos ondersteunen door met u in gesprek te gaan en/of het helpen organiseren van bijeenkomsten of trainingen in uw organisatie. Neem hiervoor contact op met één van de consulenten via mantelzorg@vitiswelzijn.nl of 0174 - 630358.


Mantelzorgconsulent Marjon van Oosten vertelt u graag meer over werk en mantelzorg in bovenstaand filmpje.

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws