Met ruim 1.200 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.  

Sylvia Vollebregt neemt afscheid van Vitis Welzijn

Directeur-bestuurder Sylvia Vollebregt heeft aangekondigd dat zij Vitis gaat verlaten om vervroegd met pensioen te gaan. Binnenkort start de werving voor een opvolger. Tot die tijd blijft zij gewoon aan het werk. Sylvia heeft ruim negen jaar leiding gegeven aan de welzijnsorganisatie van Westland en Hoek van Holland. “In de afgelopen jaren heb ik met passie en plezier leiding gegeven aan Vitis. Een mooie organisatie die is gegroeid en waarin vele vrijwilligers en medewerkers dagelijks ontmoetingen en verbindingen tot stand brengen. Ik neem afscheid van Vitis maar ik zal mij altijd verbonden blijven voelen”, aldus Sylvia. 


3000e ritje Rolbus Westland 19-nov-2018    Inwoners van Westland die afhankelijk zijn van een rolstoel ... Lees verder 
  Meer nieuws