Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.  

Maakt u het verschil?
Vacature vrijwillige buurtbemiddelaar

Buurtbemiddeling werkt! Door buurtbemiddeling krijgen buurtgenoten meer begrip voor elkaar. Dat heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel én op de leefbaarheid in de buurt.Vrijwillige buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij ruzie over rommel of vuilnis, geluids- of parkeeroverlast of overlast door huisdieren. Over enkele maanden gaat het project Buurtbemiddeling Westland van start. Hiervoor zijn goedgetrainde vrijwillige buurtbemiddelaars nodig; het hart van Buurtbemiddeling Westland! Interesse? Lees snel verder!